kapat
TÜRKİYE
Anasayfa | TÜRKİYE | Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım - Tıkla öğren
Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım - Tıkla öğren
Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım - Tıkla öğren

YSK, 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde kimin nerede oy kullanacağını açıkladı.

  2014'ün Mart ayında yapılması beklenen Yerel seçimler için çalışmalar son sürat devam ediyor. Siyasi partiler adaylarını belirlemeye çalışırken, Yüksek Seçim Kurulu da seçmenleri kapsayan çalışmalarına seçimlerin yaklaşmasıyla beraber hız verdi. YSK'nın sitesinde açıklanan seçmen sorgulamasında bilgilerinizi girdiğiniz zaman seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı görebiliyorsunuz.YSK'NIN AÇIKLAMASI ŞU YÖNDE Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 02.11.2013 tarihli yazıda, aynen; “Bilindiği üzere; Anayasanın 127 ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddeleri uyarınca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri 30 Mart 2014 tarihinde yapılacaktır. Anılan seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas olmak üzere; “bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağının” tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelleştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır. 
  TIKLA NEREDE OY KULLANACAĞINI ÖĞREN
  Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar ve mahalli idareler genel seçimlerinin özelliği itibariyle iş hacmi de göz önünde bulundurularak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı hususunda, Yüksek Seçim Kurulunca bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek; 
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 

  Teklifte de belirtildiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelleştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu fıkrası hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ve yapılmasını sağlamakla Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır. Bilindi ği gibi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenler bir sandık bölgesinde en az iki seçim için iki sandıkta oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve ayrıca tasarruf ilkeleri de göz önüne alınarak, Anayasanın 79. maddesi ile 298 sayılı Kanun’un verdi ği yetki gereğince, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 5. maddesinde 3959 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik dikkate alınmayarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadı ğı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmelidir. 
  S O N U Ç:  

  Açıklanan nedenlerle ve konunun genelliği göz önüne alınarak; 
  1- 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine, 
  2- Köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, 
  3- Karar örneğinin; 
  a) Resmî Gazete’ de yayımlanmasına, 
  b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine, 
  c) Kurulumuz resmî internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, 
  02/11/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  
  ÖNE ÇIKAN ADAYLAR
  Erhan EROL
  Gaziosmanpaşa Belediye
  Parti: AK PARTİ
  Toplam Oy: 1
  Fikri SAĞLAR
  Mersin Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 365
  İstanbul Belediye Başkan Adayları | Yerel Seçim 2014
  Gürsel TEKİN
  İstanbul Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 158
  Kadir TOPBAŞ
  İstanbul Büyükşehir
  Parti: AK PARTİ
  Toplam Oy: 85
  Mustafa SARIGÜL
  İstanbul Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 83
  Ahmet TURGUT
  İstanbul Büyükşehir
  Parti: MHP
  Toplam Oy: 39
  Ankara Belediye Başkan Adayları | Yerel Seçim 2014
  Cengiz Topel YILDIRIM
  Ankara Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 325
  İbrahim Melih GÖKÇEK
  Ankara Büyükşehir
  Parti: AK PARTİ
  Toplam Oy: 229
  Aylin NAZLIAKA
  Ankara Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 24
  Mevlüt KARAKAYA
  Ankara Büyükşehir
  Parti: MHP
  Toplam Oy: 14
  İzmir Belediye Başkan Adayları | Yerel Seçim 2014
  Aziz KOCAOĞLU
  İzmir Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 121
  Hüseyin ASLAN
  İzmir Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 62
  Necat KARATAŞ
  İzmir Büyükşehir
  Parti: MHP
  Toplam Oy: 20
  Ömer Cihat AKAY
  İzmir Büyükşehir
  Parti: AK PARTİ
  Toplam Oy: 1
  Adana Belediye Başkan Adayları | Yerel Seçim 2014
  Hüseyin SÖZLÜ
  Adana Büyükşehir
  Parti: MHP
  Toplam Oy: 4
  Necdet Ünüvar
  Adana Büyükşehir
  Parti: AK PARTİ
  Toplam Oy: 1
  Ümit ÖZGÜMÜŞ
  Adana Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 1
  Orhan SÜMER
  Adana Büyükşehir
  Parti: CHP
  Toplam Oy: 0

  Facebook'ta paylaş!
  YORUMLAR