• Piyasalar
 • down
  BIST 100
  93043
 • down
  USD
  4.7293
 • down
  EURO
  5.4858
 • down
  GBP
  6.2662
 • down
  Altın
  194.478
 
 
 
 
 
 
Tarih : 18.11.2013 - 16:05 Yorum : 0

Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım - Tıkla öğren

YSK, 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde kimin nerede oy kullanacağını açıkladı.

Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım - Tıkla öğren

2014'ün Mart ayında yapılması beklenen Yerel seçimler için çalışmalar son sürat devam ediyor. Siyasi partiler adaylarını belirlemeye çalışırken, Yüksek Seçim Kurulu da seçmenleri kapsayan çalışmalarına seçimlerin yaklaşmasıyla beraber hız verdi. YSK'nın sitesinde açıklanan seçmen sorgulamasında bilgilerinizi girdiğiniz zaman seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı görebiliyorsunuz.YSK'NIN AÇIKLAMASI ŞU YÖNDE Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 02.11.2013 tarihli yazıda, aynen; “Bilindiği üzere; Anayasanın 127 ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddeleri uyarınca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri 30 Mart 2014 tarihinde yapılacaktır. Anılan seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas olmak üzere; “bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağının” tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelleştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır. 
TIKLA NEREDE OY KULLANACAĞINI ÖĞREN
Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar ve mahalli idareler genel seçimlerinin özelliği itibariyle iş hacmi de göz önünde bulundurularak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı hususunda, Yüksek Seçim Kurulunca bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek; 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 

Teklifte de belirtildiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelleştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu fıkrası hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ve yapılmasını sağlamakla Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır. Bilindi ği gibi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenler bir sandık bölgesinde en az iki seçim için iki sandıkta oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve ayrıca tasarruf ilkeleri de göz önüne alınarak, Anayasanın 79. maddesi ile 298 sayılı Kanun’un verdi ği yetki gereğince, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 5. maddesinde 3959 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik dikkate alınmayarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadı ğı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmelidir. 
S O N U Ç:  

Açıklanan nedenlerle ve konunun genelliği göz önüne alınarak; 
1- 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine, 
2- Köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, 
3- Karar örneğinin; 
a) Resmî Gazete’ de yayımlanmasına, 
b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine, 
c) Kurulumuz resmî internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, 
02/11/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  
ÖNE ÇIKAN ADAYLAR
Erhan EROL
Gaziosmanpaşa Belediye
Parti: AK PARTİ
Toplam Oy: 1
Fikri SAĞLAR
Mersin Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 365
İstanbul Belediye Başkan Adayları | Yerel Seçim 2014
Gürsel TEKİN
İstanbul Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 158
Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir
Parti: AK PARTİ
Toplam Oy: 85
Mustafa SARIGÜL
İstanbul Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 83
Ahmet TURGUT
İstanbul Büyükşehir
Parti: MHP
Toplam Oy: 39
Ankara Belediye Başkan Adayları | Yerel Seçim 2014
Cengiz Topel YILDIRIM
Ankara Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 325
İbrahim Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir
Parti: AK PARTİ
Toplam Oy: 229
Aylin NAZLIAKA
Ankara Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 24
Mevlüt KARAKAYA
Ankara Büyükşehir
Parti: MHP
Toplam Oy: 14
İzmir Belediye Başkan Adayları | Yerel Seçim 2014
Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 121
Hüseyin ASLAN
İzmir Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 62
Necat KARATAŞ
İzmir Büyükşehir
Parti: MHP
Toplam Oy: 20
Ömer Cihat AKAY
İzmir Büyükşehir
Parti: AK PARTİ
Toplam Oy: 1
Adana Belediye Başkan Adayları | Yerel Seçim 2014
Hüseyin SÖZLÜ
Adana Büyükşehir
Parti: MHP
Toplam Oy: 4
Necdet Ünüvar
Adana Büyükşehir
Parti: AK PARTİ
Toplam Oy: 1
Ümit ÖZGÜMÜŞ
Adana Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 1
Orhan SÜMER
Adana Büyükşehir
Parti: CHP
Toplam Oy: 0

YORUMLAR
587757
loading
Reklamı Geç