• Piyasalar
 • up
  BIST 100
  102410
 • up
  USD
  4.4877
 • up
  EURO
  5.2816
 • up
  GBP
  6.0637
 • up
  Altın
  186.796
 
 
 
 
 
 
Tarih : 13.03.2014 - 11:30 Yorum : 0

YSK sandık yeri sorgulama - 30 Mart Seçim bilgisi YSK

Nerede Oy Kullanacağım? Seçmen Sorgulama Nasıl Yapılır? İşte Tüm Detaylar. 30 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız. Seçmen listesi öğrenme YSK. Nerede oy atacağım. Sandık bilgileri. Seçim bilgileri ve daha fazlasına bu haberde ulaşabilirsiniz.

YSK sandık yeri sorgulama - 30 Mart Seçim bilgisi YSK

Nerede Oy Kullanacağım? Seçmen Sorgulama Nasıl Yapılır? İşte Tüm Detaylar. 30 Mart  yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız. Seçmen listesi öğrenme YSK. Nerede oy atacağım. Sandık bilgileri. Seçim bilgileri ve daha fazlasına bu haberde ulaşabilirsiniz. YSK seçmen sorgulama Hizmeti nerede oy kullanacağım? 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde oyunuzu nerede kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın. 18 Şubat tarihi itibariyle sandık sorgulama YSK tarafından hizmete açıldı. Oyumu Nerede Kullanacağım? - 2014 (Seçmen sorgulama Tıkla  Öğren) YSK 2014 Oyumu Nerede Kullanacağım  sorusunun cevabı ve 3 0 Mart 2014 seçimleri ile ilgili daha detaylı bilgi Netgazet'de 2014 YSK nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen sorgulama Hizmeti) 2014 yerel seçimleri için sandık bilgisi sorgulama YSK sitesine haberimizde verilen linkten ulaşabillirsiniz. 2014 yerel seçimleri için sandık bilgisi sorgulama YSK sitesi nden yapılıyor. Pe ki seçmen lisetesini nasıl öğrenebilirim? T üm bu soruların cevabı haberim izde bulabilirsiniz. Yerel seçimler de oy kullanacakların dikkatıne. 30 Mart 2014 tarihi nde yapılacak olan Yerel seçim önce sinde oy kullanacak kişiler için listeler tek tek açıklantı ve tamamlandı. Seçmenler, nüfus müdürlüğüne  devamlı olarak oturduklarını bildir dikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanm ak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar. 30 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, YSK seçim çalışmalarına hız verdi ve YSK seçmen sorgulama işlemleri için internet s itesinde sandık sorgulama hizmetini hayata geçirdi. YSK'nın bu hizmetiyle nerede oy kullanacağınızı öğrenebiliyorsunuz Sandık sorgulama için YSK sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan alanda TC numaranız soruluyor. Ardından ise nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve kimliğinizdeki diğer bilgiler isteniyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

30 Mart 2014'te yapılac ak mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki partiler bu süre için de nasıl bir yol izleyecekle r.
 
Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikler i tamamlamalarının son günü 20 Şubattı. Geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan ada ylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle 21 Şubat'ta ilan edilecek ve itirazlar başladı. Seçim takviminin diğer bazı önemli aşamaları şöyle:
 
21 Şubat: İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığı doğrudan incelemeye alınacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak.
 
22 Şubat: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan inc elemelerin son günü. İl vey a ilçe seçim kurullarının inceleme leri sonucunda ortaya çıkan  seçilme yeterliliğine ilişkin eksik liklerin, il seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına, ilçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.

26 Şubat: İlgililerin ilçe  seçim kurulu  kararlarına karşı il se çim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı YSK'ya itirazlarının son günü. 2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre, adaylar hakkında adaylık koşullarınd a noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulu nca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK'ca kesin karara bağlanmasının son günü.

28 Şubat: YSK'nın il seçim  kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu k ararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının so n günü. Seçim kurullarınca y apılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde bu durum, ilçe vey a il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.
 
NEREDE VE NASIL OY KULLANACAĞIM?

30 Mart 2014 tarihinde yapılaca k olan Yerel seçim öncesinde oy kullanacak kişiler için listeler tek tek açıklantı ve tamamlandı. Peki seçmen lisetesini nasıl öğrenebilirim? Seçmen listesi belli ol du mu bunu nereden sorgulayabilirim , Nerede oy kullanacağım 2014 gibi sorularınızın cevabı bu  haberimizde  bulabilirsiniz.

Tc kimlik numarası cilt no aile sıra no resim doğrulamasınıda girdikten sonra oy kullanacağınız yeri tam olarak öğrenebiliyorsunuz. Dileyen kişiler aşağıya eklediğimiz resime de tıklayarak ilgili sorgulama sitesine gidebilirler.

TÜRKİYENİN SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baş kanı Sadi Güven, siya si partilerin, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimde kullan ılacak birleşik oy pusulasın aki yerlerinin be lirlenmesine yönelik kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, MHP Esenyurt ilçe seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kayb eden Cengiz Akyıldız'a başsağlığı diledi.

Demokrasinin, halkın kendi kendini yönetmesi olduğunu belirten Güven, yönetim yetkisini kullanacak halk temsilcilerinin dürüst, serbest belirlenmesi, seçimlerin özgür ve çoğulcu ortamda y apılması gerekt iğini bildirdi. Bu nedenle seçimle ilgili işleri yapma ve yaptırma görevinin YSK'ya verildiğini anımsatan Güven, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Seçim sonuçlarının YSK ile aynı  anda tüm siyasi partilere aktarılacağını ifade eden Güven, sandık kurulunun da taranması suretiyle sisteme koyulacağını ve hangi sandıkta kaç oy kullanıldığının görüleceğini ifade etti. Sadi Güven, şunları kaydetti:

"Ülkemizde elektronik oy kullanma  yoktur, seçimler siyasi partiler el yle şeffaf yapılmaktadır. Siyasi partiler sandıklara sahip çıkmalıdır. Partili üyelerini eğitip gön dermelidir. Bu nedenle ilk defa bu sene tahmini atamalı sandık seçmen listelerini siyasi partilere verdik ki sandıkta görevlendirecekleri üyelerini daha önce tespit edip onları eğitsinler.

Daha önce oy kullanamayan, koşullu salıvermeden dolayı dışa rıda olanlar, hükmü kesinleşmesine rağmen infazına başlanamaya nlar cezaevinde bulunmamalarına  rağmen oy kullanamıyor lardı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa gereğince bu sene ilk defa onlara oy kullanma ha kkını getirdik."

Net rakamlar olmamasına rağmen yurt içi seçmen saysının 52 milyon 721 bin 589 olduğunu, bu sayının itirazların değerlendirilmesinin ardından az da olsa değişebileceğini söyleyen Başkan Güven, sandık kurulu sayısının 194 bin 701, sandık sayısının da 400 bin civarında olacağını bildirdi.

BAŞKA İLDE OY KULLANMAK MÜMKÜN MÜ?
 
Seçmenler, nüf us müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikl eri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini ya pmayan seçmenle r kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

Yurt dışında yaşayan v atandaşlarımız, 09.05.2012 tari inde kabul edilen 6304 sayılı Kanun gereği, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları halinde, Yüksek Seçi  Kurulunca belirlenece k usul ve esaslar çerçevesinde, 09.05.2013 tarihinden sonra yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi, Halkoylaması ve Cumhurbaşkanlığı seçimle rinde yurt dışı temsilciliklerimizde kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler.

YSK bu saatin altını çizdi! İşte seçim takvimi

YSK seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini yarın 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek.

Yüksek Seçim Kurulu 'nun (YSK), 30 Mart 201 4'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin belirlediği seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini yarın 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek. Seçim takvimine göre, yarın sandık kurulu oluşum çalışmalarına başlanılacak.

Siyasi parti ilçe başkanlı kları yarın en geç saat 17.00'ye kadar  belediye başkanlığı, belediye  meclis üyeliği ve il genel m eclisi üyelikleri seçi mlerine ait a day listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il s eçim kurullarına vermeleri gerekecek.

Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü ise 20 Şubat olacak.

Geçici aday listeleri (bağımsız  adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan  adaylarının ise il seçi m kurulları tarafından mahall nde alışılm ış usullerle 21 Şubat'ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak.

Seçim takviminin diğer bazı önemli aşamaları şöyle:

21 Şubat: İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığı doğrudan incelemeye alınacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak.

22 Şubat: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine  karşı ilgili ilçe seçim kuruluna , büyükşehir belediye başkan adaylığ ı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. Geçici adayların, adaylık şartlarında no ksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kur ullarınca yapılan incele melerin son günü. İl veya ilçe seçi m kurullarının incelemeleri sonucunda orta ya ç ıkan seçilme yeterliliğine  ilişkin eksikliklerin, il  seçim kurulların ca ilgili aday ve  siyasi pa rti il başkanlığına, ilçe seçim kurullarınca da ilgililere  ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.

26 Şubat: İlgililerin ilçe seçim ku rulu kararlarına karşı  il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşe ir belediye başkanlığı adaylarına ilişk in kararlarına karşı YSK'ya itirazlarının son günü. 2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre, adaylar hakkında adaylık koşullarında no ksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büy ükşehir belediye başkanlı ğı adaylarına ilişk in olarak da YSK'ca kesin karara bağlanmasının son günü.

28 Şubat: YSK'nın il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü. Seçim kurulla rınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine k esin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde e ksiklik meydana gelmesi halin de bu durum, ilçe veya ilseçim kurullarınca siya si partilere bildirilecek.

Mart ayı takvimi

1 Mart: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü. Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanacak.
 
2 Mart: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil), ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim k urullarınca, birleşik oy pusula larının basımına ve b asımı tamaml andıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına d ağıtımına ve teslimine başlanacak

20 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

29 Mart: Saat 18.00'de seçim propagandası sona erecek.

Oy tartışmasına YSK nokta koydu

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) seçim hazırlıklarını büyük oranda tamamladı.

Seçimde kullanılacak malzemeleri temi n eden YSK, seçim güvenliği konusunda da bir dizi önlem alıyor. Devam eden çalışmalar hakkında AKŞAM'a bilgi veren YSK yetkilileri, "Suriyeli sığınmacılar seçimde oy k ullanacak" iddiasına ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi. Türkiye’de 6 aydan fazla ikamet eden Suriyeli sığınmacılara 9 rakamı ile başlayan T.C Kimlik Numarası verildi ğini hatırlatan yetkililer, Türk  vatandaşlarının kimlik numaralarının ise 9 rakamı ile başlamadığını vurguladı. Seçmen listelerine ilişkin sistemin, 9 rakamı ile başlayan kimlik n umaralarını kabul etmediğini belirten YSK yetk ilileri, bu durumdaki kişilerin oy verme girişimi halinde sistemi n engel olacağını vurguladı.

Mart ayı takvimi

1 Mart: Aday listelerin de meydana gelen eksikliklerin siyasi pa rtilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son  günü. Sandık kurullarının oluşum işl emleri tamamlanacak ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanacak.
 
2 Mart: Kesin aday listeleri (bağımsız ada ylar dahil), ilçe seçim  kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il se m kurullarınca ilan edilecek. İl s eçim kurulların ca, birleşik  oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kur ulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak. 
20 Mart: Seçim propagand ası ve yasakları başl yacak.

24 Mart: Se çmen bilgi kağ ıtların ın seçmenlere d ağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.
29 Mart: Saat 18.00'de seçim propagandası sona erecek.
30 Mart: Oy verme günü.

YORUMLAR
622127
loading
Reklamı Geç