• Piyasalar
 • up
  BIST 100
  85.551
 • up
  USD
  2.7205
 • up
  EURO
  2.9535
 • up
  GBP
  4.1246
 • down
  Altın
  102.914
FLAŞ GELİŞME
Hidayet Karaca'ya tahliye kararı 'yok' hükmünde!
 
 
 
 
 
 
Tarih : 28.11.2013 - 14:15 Yorum : 0

Beni Böyle Sev izle, son bölüm izle, yeni bölüm tek parça izle full HD

Beni Böyle Sev 35. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle, TRT 1 Beni Böyle Sev seyret, Beni Böyle Sev 35. bölüm fragmanı seyret, Beni Böyle Sev son bölüm izle,Beni Böyle Sev hd videosu detayımızdadır...

Beni Böyle Sev izle, son bölüm izle, yeni bölüm tek parça izle full HD

Beni Böyle Sev 35. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle, TRT 1 Beni Böyle Sev seyret, Beni Böy le Sev 35. bölüm fragmanı seyret, Beni Böyle Sev son bölüm izle,Beni Böyle Sev hd, Beni Böyle Sev yeni bölüm özeti işte detaylar... TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Beni Böyle Sev bu akşam 35. bölüm ile devam ediyor. Diziye ait 35. bölüm fragmanı ve 35. bölüm  özeti hab erin devamı ndadır.Dizi b u ak şam TRT 1 ekranların dan saat 19:50'de sizlerle ola cak...

Beni Bö yle Sev  35. Bö lüm özeti; Furkan an nesi,babası ve amcası Nail ile Seda’yı istemeye gelmi ştir. Seda çok heyecanlıdır. Furkan’ın yaptığı bir şaka ortalığı karıştırır. Ortam gergindir. Başta Ö mer olmak üz ere herkes Reha’nı n sorun çıkaracağı nı düşünürken sürpriz bir geliş me olur. Ayşem, hamileliğinden dolayı zaman zaman sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Ağl ama kr iz leri geçir ir. Duyguları yoğunl aşmıştır. Nezi h’te n Rey han’ın evl enece ği habe rini alan Se mi h soluğ u onun ya nında alır. Rey han, Semih’i Nezih ’in gönderdiğini düşü nerek umutlanır. Nikah günü yak laştıkça Reyhan ka bus lar içinde kıvr anır. Reyhan’ın Nez ih’i  geri  getirmek i çin evlenme ye   kalk t ığını düş ünen Fahriye Ömer, Ayşem ve Sed a ile konu şarak on larla düşü ncesini p aylaşır. Bir kına gecesi düzenl  eyerek, Rey han’ın içini dökm esini, her şeyi itiraf etmesini sağla maya ka rar verirler. Kına gecesi hazı rlıkları tüm hızıy la  süre rk en Nezih herk esten  hab ersiz çıka gelir.  Kims e ye haber vermez, bir planı vardır. Erkek tarafında  da Ömer, H aluk, Furkan ve Deniz  vardır. Furkan’ın du rgun h ali Ömer’in dik kati ni çeker. N eler oldu ğunu sorunca Furkan kim liği bel irsiz birinin gönde rdiği maillerden bahseder.
Beni Böyle Sev 34. Bölümde neler yaşanmıştı?

Beni Böyle Sev 34. Bölümde neler yaşanmıştı? Beni Böyle Sev son bölüm İzle haberi, Beni Böyle Sev 35. bölüm fragmanı izle, Beni Böyle Sev ye ni bölüm özeti işte ayrıntılar... TRT 1 ekranlarından sevilen dizilerden Beni Böyle Sev pazartesi akşamı son bölümü olan 34. bölüm ile ekranlara g elmişti. Pe ki Beni B öyle Sev dizisinde geçen bölüm dem neler yaşa ndı? H aber in devamında geçen bölüme  ait konu özeti ve fragmanı görebilirsiniz. Beni B öyl e Sev 34.  Bölüm  özeti; Nadide, oğlunun evl iliğini duyurmak içi n düzen lediği davette  ummadığı şeyler yaşa yınca odasına kapanır. Yaşananlardan kendini sorumlu tutan Ayşem, kayınv alid esini teselli etm ek ister. Hatta Nadide ’y i şaşırtan bir de ö neris i v ardır. Serhat, jestlerine bir yenisini daha ekler. Tek istediği Reyhan’ın yüzü nün gülmesidir. Reyhan’sa her halind en m utsuz olduğ unu bel li ed er. Yine de etrafa karşı mutluluk  oyununu sürdürür. İçten içe Nezih’i n gelmesin i ve bu oyunun bozulmasını beklemekted ir. Öte yan dan  bu evcilik oyunu giderek kontr olünden çıkmaya başlar. Seda ve Furkan’ın söz törenine sayı lı saatler kala  yeni bir mail ge lir. Furkan m aili atan gizemli kişiyle yazışar ak buluşma ayarlar. Ayşem  ile Ömer’in aşk  ları b ebek heyecanıyl a taçla nırken Ayşe m, ham ilelik ten dolayı yaşadığı duy gusal i niş çıkışl arla ortalığı birbirine katar. Ömer’in ailesi ile ya şama ya bir tü rlü alışa mamıştır. Uyum  sağlay ama dığı bu evde A yşem’i büyük bir tehlike beklemektedir. Haluk, bir yandan evinin  geçimi, bekar evi ve okulun giderleri derken gece gündüz  demeden  çalışır. Babasının yü künü hafifletmek istey en Deniz yardım etm ek ister. Halu k derslerin e  çalışm  asını, başka hiçbir şeyi der t etmemesini söyl er. Am a Deniz’in düşünceli tavrı onu gururlandı  rır. Kız isteme töreni için son hazırlıklar tamamlanır. Ancak  Reha, Ömer’den sonra Seda’yı da bu aileye  kaptıraca k olma nın en dişesi içi ndedir.  Nadide, Ömer’i üzme  mek ve yanlar ın da tutabilmek için sakinl iğini koruma taraftarıdır. O sırada kapı çalar; gelen beklenm edik konuk Reha, için a deta büyük bir sınav olacak tır.

YORUMLAR
589907
loading
loading
AdIDM
Tatil Rehberi
OtelCenneti.com
seyahatsever Otel Yorumları, otel fiyatları, tatil tavsiyeleri hizmetleri sunar.

Günlük Gazeteler

Günlük gazete manşetleri, haber siteleri tek bir yerde
Gazetekolay.com

Tüm haber siteleri yepyeni anlayışla tek bir sitede. Oku.net ile Gazete oku
rüya tabirleri islami
Türkiye'nin en iyi rüya tabirleri sözlüğü. Rüya tabirleri İslami arama motoru.
Teknoloji Haberleri
Teknoloji Haberleri

MaxiCep.Com
Güncel haberler ve Android, Windows Phone haber ile mobil içerikli forum.