• Piyasalar
 • up
  BIST 100
  84.247
 • up
  USD
  2.7095
 • up
  EURO
  3.0195
 • up
  GBP
  4.1024
 • up
  Altın
  103.026
 
 
 
 
 
 
Tarih : 05.03.2014 - 20:05 Yorum : 0

Muhteşem Yüzyıl 126. bölüm son izle - Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm izle - Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid

İşte Muhteşem Yüzyıl izle. Muhteşem Yüzyıl son bölüm izle. Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm izle. Muhteşem Yüzyıl fragman izle. Muhteşem Yüzyıl yeni fragman izle. Muhteşem Yüzyıl şehzade mustafa. Muhteşem Yüzyıl şehzade cihangir ve Muhteşem Yüzyıl özet izle videosu.

Muhteşem Yüzyıl 126. bölüm son izle - Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm izle - Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid

Muhteşem Yüzyıl 126. bölüm izle - Muhteşem Yüzyıl son bölüm izle -  Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm fragmanı izle Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid. Muhteşem Yüzyıl 126. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm, yine nefes kesecek. Muhteşem Yüzyıl 126. bölüm Çarşamba akşamı STAR TV ekranlarında olacak. Muhteşem Yüzyıl 126. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Şehzade Mustafa'nın ölümüyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Muhteşem Yüzyıl'ın 126. bölümü yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek .Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm, 5 Mart Çarşamba günü Star Tv ekranlarında yayınlanacak.. MUHTEŞEM YÜZYIL 125. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU Muhteşem Yüzyıl 125. bölümde, Mustafa’nın yasını tutan Cihangir yemeden içmeden kesiliyor! Süleyman çaresizlik içinde oğlu için çırpınıyor. Hürrem ise Cihangir için endişeleniyor. Bayezıt’ın annesine olan öfkesi dinmiyor. Can derdine düşen Rüstem’in korkuları gerçek  oluyor. Mustafa’nın intikam ını almak isteyen dostlarınd a n biri payitahta dönüyor. İsyancılarla birlikte Rüstem’in sarayını kuşatıyor. Rüstem ve Mihrimah’ı cendereden Bayezıt kurtarıyor. Cihangir’in çığlıkları tüm ordugahı sararken, Süleyman oğlunun acılarına son veriyor!   Hürrem ve Süleyman bir kez daha evlat acısıyla sınanıyor. Hürrem Cihangir’in ölümüyle yıkılırken, Süleyman ruhunu iyileştirmeye çalışıyor. Hürrem’in hayatta kalan iki oğlu Selim ve Bayezıt arasında tahta çıkabilmek için amansız bir savaş başlıyor. Muhteşem Yüzyıl 125. bölümde, Cihangir, Mustafa’nın ölümünden  duyduğu acıyla yemek yemeyi reddeder. Süleyman oğlunun iyileşmesi için çabalar. Hürrem ise Cihangir’in durumunu içten içe hisseder. Mustafa’nın dostlarından biri şehzadenin intikamını almak için payitahta gelir. Rüstem’in Üsküdar’daki sarayda saklandığını öğrenir ve isyancılarla birlikte sarayı basar. Sarayda sıkışıp kalan Rüstem ve Mihrimah ölümle burun buruna gelir.

Muhteşem Yüzyıl 125. bölümde, Mihrimah  ve Rüstem’i bu durumdan kurtaran Bayezıt olur. İsyancıların karş ısına çıkan Bayezıt, ortalığı sakinleştirip halkın sevgisini kazanır. Rüstem’in çok değer verdiği biri kaçırılır. Rüstem kendi hayatı ile sevdiği kişinin hayatı arasında bir seçim y apmak zorundadır.

Cihangir’in durumu gittikçe kötüleşir. Oğlunun  acısına dayanamayan Süleyman, Cihangir’in isteği ile şok olur. Cihangir’in hastalığını öğrenen Hürrem ise ordugaha doğru yola çıkar.
 
Muhteşem Yüzyıl 125. bölümde, Cihangir’in ölümüyle, Hürrem ve Süleyman bir kez  daha evlat acı sını yaşarlar. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bayezıt ve Selim ise hayatta kalabilmek için savaşmak zorundadır....

Muhteşem Yüzyıl 126. bölüm izle - Muhteşem Yüzyıl son bölüm izle -  Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm fragmanı izle Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid

MUHTEŞEM YÜZYIL 124. BÖLÜM ÖZETİ
Muhteşem Yüzyıl 124.i bölümde, Musta fa’nın  üzerinden çıkan mektup, Süleyman’ı kahrediyor. Cihangir’in feryadı tüm ordugahı sararken, babasına verdiği sözün hesabını soruyor. Yeniçerilerin öfkesinden zor kurtulan Rüstem, vezir-i azamlıktan azlediliyor. İstanbul’da halk  ve asker  Hürrem ve Rüst  em’e karşı isyan başlatıyor. Mahidevran oğlunun ölüm haberiyle sarsılıyor. Mihrünnisa ise Mustafa’dan sonra oğlu Mehmet’in hayatı için savaşıyor. İlk anda düşmanını alt etmenin zaferini yaşayan Hürrem, Mustafa için gözyaşı dö küyor. Süleyman ise Mustaf a’nın hayali ile boğuşuyor!
 
Muhteşem Yüzyıl 124. bölümde, Süleyman Mustafa’nın üzerinden çıkan mektubu okur. Mustafa ’nın sözleri Süleyman’ı derinden y aralar. Oğlunu n masum olabileceği ni düşünen  Süleyman, tüm ö fkesini Rüstem’den çıkarır. Canını zor kurtaran Rüstem vezir-i azamlıktan azledilir. Kara Ahmed vezir-i azamlı ğa getirilir.
 
Mahidevran ve Mihrünnisa umutla M ustafa’nın dönüşünü beklerken, gelen ölüm haberi zamanı durdurur. Mahidevran için yaşamın hiç bir anlamı kalmamıştır. Mihrünnisa ise oğlu Mehmet’in hayatta kalması için savaşır.

Muhteşem Yüzyıl 124. bölümde, Orduga htan kaçan Rüstem, payitahta döner. Mustafa’nın ölüm haberi saraya bomba gibi düşer. Mihrimah ellerine bulaşan kanın ağırlığı altında ezilirken, Hürrem en büyük düşmanını alt etmiş olmanın şaşkınlığını yaşar.

Muhteşem Yüz yıl 124. bölümde, Cihangir b abası ile konuşmak için her yolu d ener. Süleyman ise sessizliğe gömülür. Cihangir çareyi uzaklaşmakta bulur. Süleyman onu bulduğunda sonsuza dek kaybettiğini anlar! Baba oğulun arasındaki sevgi, derin bir  nefrete dönüşür.
 
Muhteşem Yüzyıl yeni bölümde,  Mahidevran Bursa’ya gider. Daha oğlunun yasını tutarken, toru nu Mehmet’in acı sıyla sarsılır. Derin   kedere boğ lan Süleyman oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle başa çıkmaya çalışır. Hürrem ise hiç ummadığı bir anda Mustafa’nın öl ümünün acısını   yaşar. Bu ölüm h erkeste derin izler bı rakacakt ...
 
MUHTEŞEM YÜZYIL 123. BÖLÜM ÖZETİ
Muhteşem Yüzyıl 123. bölümde, Mustafa’nın ö lümüne hükmeden Süleyman, ses sizliğe bürünüyor. Mus tafa, Süleyman’d an gelen emirle ordugaha çağırılıyor. Sü leyman’ın halinden korkan Hürrem ise Mustafa’nın sona yaklaştığını anlıyor. Herkes Mustafa’nın ordugaha git mesini engellemeye çalışırken, Mustafa babasının kendi sine kıyacağına inanmak istemiyor! Cihangir, b abasından  Mustafa’yı öldürmeyeceğine dair söz alıyor! Atmaca ve Taşlıcalı Mustafa’dan gizli bir isyan tertip ediyor. Son anda ihaneti anlayan Atmaca, öl ümle burun buruna geliyor.Ve şe hzade Mustafa çadıra giriyor.

Muhteşem Yüzyıl 1 23. bölümde, Süleyman verdiği kararın ağırlığıyla sessizliğe bürünür . O’nun bu hali Hür rem’i korkutur. Ciha ngir ve Bayezıt, S üleyman’ı Mustafa’ya tuzak kurulduğuna ikna etmek ister. Süleyman ise kararını vermiştir.
  
Muhteşem Yüzyıl yeni b ölümde, Süleyman Mustafa’yı ordugaha çağırır.Mahidevr an ve Nisa, Mustafa’nın Süleyma n’ın karşısına çıkmasını engellemeye çalışırlar. Mustafa, babasının kendisini öldüreceğine inanmak istemez.
 
Muhteşem Yüzyıl 123. bölümde,Atmaca ve Taşlıcalı, Mustafa’dan habersiz bir isyan hazırlar. Atmaca ordugaha gidip, yeniçeri ağalarını plandan haberdar eder. Mustafa asla o çadıra girmeyecektir. Ancak içlerindeki hainden haberleri yoktur.

Muhteşem Yüzy ıl yeni bölümde  Mustafa, b abasının kendisine kıyacağına inanmak istemiyor!
Cihangir, Süleyman’dan abisini öldürmeyeceğine dair söz alır. Şehzade Mustafa ordugaha gelir. Çadırına üzerinde Süleyman’ın Mustafa’yı öldüreceği yazan bir not atılır. Mustafa kuşkulansa da Cihangir’den aldığı sözle babasına olan inancı artar.

Muhteşem Yüzyıl yeni bölümde, Mustafa babasının çadırına yürürken, Atmaca kendilerine ihanet edildiğini anlar. Mustafa çadıra girer. Dilsiz cellatları görünce babasının kendisinden vazgeçtiğini anlayan Mustafa için artık çok geçtir..
 
Kanuni Sultan Süleyman, oğlunun ölümünü tül perde arkasından izledi.

Muhteşem Yüzyıl Dizisi'nde Şehzade Must afa'nın ölüm anının fotoğrafı internete düş tü. Tarih kitaplarına göre Şehzade  Mustafa'yı sağır ve di lsiz cellatlar urgan ile boğarak öldürdü. Kanuni ise, eşi Hürrem'in 'Tahtına göz dikiyor' dolduruşuyla boğdurduğu Mahidevran'dan olan oğlunun ölümünü t ül perde arkasından izledi.

MUHTEŞEM YÜZYIL 122. BÖL ÜM ÖZETİ
Muhteşem Y üzyıl yeni bölümde, Hürrem düzenlediği planı uygulamaya koyuyor.Mihrimah abisi Mustafa'ya karşı yaptıklarından pişman olup bu durumdan dolayı vicdan azabı duyuyor. Hürrem Sultan, Süleyman ile konuştuğu her fırsatta Mustafa'yı ona karşı kötüler. Diğer yandan Rüstem Paşa,  Yeniçeri'lerin de içine sızmayı başarır.
 
Muhteşem Yüzyıl  yeni bölümde, tüm  plan Hürrem Sultan lehine işlemeye devam eder. Acem diyarı ndan Şehzade Mustafa'ya gelen mektubu Rüstem Paşa'nın adamları ele geçirebilecek mi? Sultan Süleyman oğluna kurulan tuzakta kime inanacak?
 
MUHTEŞEM YÜZ YIL 121. BÖ LÜM ÖZETİ
 
Muhteşem Yüzyıl 121. bölümde, Hürrem oğlunun hayatını kurtaran Mustafa’ya m üthiş bir itirafta bulu nuyor; “Keşke sen beni  m oğl um olsaydın”.

Muhteşem Yüzyıl 121. bölümde, Rüstem’in geçmişinden sürpriz bir ziyaretçi saraya geliyor. Kardeşi yıllar sonra Rüstem’in karşısına çıkıyor. Sinan karakterini; Serdar Orçin canlandırıyor.Muhteşem Yüzyıl yeni bölümde, Selim’in korkularını gören Mihrimah, Mustafa ile büyük bir gerilim yaşar. Mihr  imah bir ter cih yapmak zorundadır. Bayez ıt ve Selim’in hayatına karşılık Mustafa’ nın hayatı.
Mihrimah’ın i hanetiyle Mustafa, geri dönülmez bir felakete sürükleniyor!

 
Muhteşem Yüzyıl 121. bölümde, Kanuni Sultan Süleyman hastalığı atlatabilecek mi? İyice ağırlaşan durumu üzerine buzlu suyla acılarını dindirmeye çalışan hekimler Süleyman’ın derdine care olabilecekler mi? Süleyman’ın hastalığından faydalanarak Şehzade Mustaf a’nın tahta çıkmasını destekleyenler kurduklarını oyunu kazanabilecek mi?
 
BİR TARAFTA BUZ DOLU KÜVET B İR TARAFTA ISITICILAR

Birkaç bölümdür ateşli bir hastalık yaşayan ve ateşini düşürm ek için doktorların tavsiyesiyle buz dolu küvete konulan Ergenç 6 saat boyunca gerçekten içi buz dolu küvete girip çıktı. Yapımcılar üşüyüp hasta olmasın diye ısıtıcılarla Ergenç'i ısıtmaya çalıştılar.

MUHTEŞEM YÜZYIL 120. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU

Muhteşem Yüzyıl 120. bölümde, Sultan Süleyman Han'ın hastalığı gittikçe ilerliyor. Sult n'ın hastalığı Şehzadeler arasında taht mücadelesini daha da hızlandırıyor. Sultan Süleyman'ın herkesten gizlediği hastalığı Yeniçeri'ler ve halk arasında gittikçe yaygınlaşınca bir anda öldü dedikodusu ortaya çıkıyor.

Muhteşem Yüzyıl 120. bölümde, Rüstem Paşa, Hürrem Sultan'dan habersiz önemli bir karar alıyor. Şehzade Mustafa'nın payitahta gelmemesi için Hürrem Sultan elinden geleni y apıyor. Bu  arada yeniçeri ocağına kendini göstermeye giden Şehzade Selim'İn hay atı tehlikeye giriyor. Muhteşem Yüzyıl 120. bölümde, Hürrem oğlunu kurtarabilmek  için düşmanının önünde diz çöküyor. Sultan Süle yman ölecek mi? T ahtın en güçlü adayı kim? Hürrem  Sultan'ın desteklediği Şehzade Selim'mi yoksa halkın ve Yeniçeri'nin desteklediği Şehzade Mustaf a'mı?

MUHTEŞEM YÜZYIL 119. BÖLÜMDE ÖZGE ULUSOY PRENSES OLDU

Muhteşem Yü zyıl yeni bölümde, Mustafa, her şeye rağmen babasının hayatını kurtarmak için harekete geçiyor. Süleyman ise suikastin arkasında Mustafa’nın olduğundan şüpheleniyor. Lehistan prensesi Anna, saraya geliyor. Piri Reis, Hürrem'e saldırı düzenlemey e karar veriyor. Saldırıda Hürrem icin değerli biri hayatını kaybediyor.  Ölürken verdiği sır,  ürrem' i alt üst ediyor. Mustafa ve Bayezit, devleti birlikte yönetmek için anlaşma yapıyor. Bunu öğrenen Hürrem gözünü Selim' e çeviriyor. Süleyman, tüm  ordunun gözü önünde hastalığın penç esine düşüyor! Muhteşem Yüzyıl 119. bölümde,  çevresindeki herkes Mustafa‘yı tahta yürümesi için ikna etmeye çalışır. Mustafa ise babasını kurtarmak için yola çıkar. Son anda yetişen Mustafa’nın suikastten haberdar olm ası Süleyman’ı şüpheye düşürür.

LEHİSTA N PRENSESİ  ORTA LIĞI KARIŞTIRDI
 
Muhteşem Yüzyıl 119. bölümde, Lehistan prensesi Anna’nın gelişi, sarayda bir heyecana neden olur.  Nurbanu, prensesin Selim’e yakınlığını kıskanır.Ancak prensesin gelişinin başka bir sebebi vardır. Fatma, Elkas’ın dönüşünü sabırsızlıkla beklerken, Elkas Süleyman' ın gözündeki değerini kaybede r.
 
HÜRREM, ŞEHZADE SELİM'İ DESTEKLER

Muhteşem Yüzyıl 119. bölümd e, tahta çıkmak isteyen Selim, bunu yalnız başaramayacağının farkındadır. Annesinin desteğini arkasına almak icin uğraşırken, bir yandan Sokollu'ya yanaşır. Hürrem oğlundaki değişimi şaşkınlıkla izlemektedir. Mustafa kardeş kanı dökmeyeceğine, Bayezıt da abisi tahta çıktığında yanında  lacağına dair söz verir. Bu anlaşmayı öğrenen Hürrem, Selim’i desteklemeye karar verir.

Piri Reis, Mustafa’yı tahta geçi rmek için Hürrem’i ortadan kaldırmaya karar verir. Hürrem’e yapılan saldırıda herkes için önemli biri yaralanır. Bu kişinin ölümü Hürrem’den saklanan büyük bir sırrı açığa çıkarır. Hastalığı ilerleyen Süleyman ise ordugahta herkesin önünde yere  yığılır.

MUHTEŞEM YÜZYIL 118. BÖLÜM ÖZETİ
 
Muhteşem Yüzyıl 118. bölümde, Süleyman  hastalığını herkesten saklar, Hürrem’den bile.. Hasta şekilde sefere çıkan Kanuni’yi seferde başka bir tehlike beklemektedir.

Muhteşem Yüzyıl 118. bölümde, Mihrimah, Fatma’dan intikam almaya kararlıdır. Fatma ise Mihrimah’ın planlarından habersiz gizlice Elkas’la buluşur. Zina ile suçlanan Fatma’yı zor durumdan Rüstem kurtarır. Ancak asıl niyeti başkadır.

Muhteşem Yüzyıl 118. bölümde, Payitahttan gelen  bir adam, Mustafa’dan seferi engellemesini ister. Adamın peşine düşen Atmaca, Süleym an’a suikast düzenleneceğini öğrenir. Mustafa kendisini affettirmek için babasının karşısına çıkar. Baba oğulun arasındaki uçurum daha da derinleşir. Muhteşem Yüzyıl 118. bölüm  de, Selim, saltanat naibi olarak pa yitahta gelir. Cihangir ‘in hoşnutsuzluğuna sini rlenen Selim, kardeşi ile kavga eder. Selim’in sözleri karşısında yıkılan Cihangir sefere katılmak ister. Tahtın büyüsüne kapılan Selim iyice hırslanır ve annesine bir teklifte bulunur.

MUSTAFA YOL AYRIMINDA

Muhteşem Yüzyıl yeni bölümde, Atmaca, emre karşı gelerek Süleyman’a kurulan tuzağı Mus tafa’ya söyler. Kanuni adım adım tehlikeye yaklaşırken, Mustafa’nın önünde iki yol vardır. Mustafa, aydınlığı mı seçecek yoksa karanlığa mı yürüyecek? Muhteşem Yüzyıl 117. Bölüm de ne oldu
 
Hürrem Mihrimah’ı boşanmaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Kıskançlıktan deliye dönen Rüstem ise Elkas’ın üzerine yürüyor. Süleyman Mustafa’nın yerine Selim’i saltanat naibi atıyor. Mustafa kendisine ihanet eden kişiyi öğreniyor. Elkas’ın aşk itirafıyla şok olan Fatma ise aşka  teslim oluyor. Mihrimah’a gelen mektubun gizemi ortaya çıkıyor. Rüstem vezir-i  azamlıktan azlini istiyo r!! Süleyman, Rüstem ve Mihrimah hakkında şok bir karar veriyor! İktidarının doruğuna çıkan Süleyman, kendisini en güçlü his settiği anda bedenine yeniliyor! Hürrem, Mihrim ah’ı boşanmakt an vazgeçirmeye uğraşır. Rüstem ise kıskançlık kriziyle mektubu yazanın peşine düşer . Olayın Süleyman’ın kulağına gitmesi ise işleri iyice karıştırır.

Süleyman tahtını Selim’e emanet eder
  
Mustafa’dan bir darbe daha alan Süleyman tahtını Selim’e emanet eder. Selim, taht naibi olmanın heyecanını yaşarken, Eftalya’nın kocası Dimitri, Selim’e şantaj yapar. Selim, itibarını korumak için önüne çıkan engeli yok etmeye kararlıdır. Mustafa ise kendisin e ihanet edeni bulma ya  çalışır. Öğrendiği gerçekle yıkılan Mustafa’nın kimseye güveni kalmaz. Her şeyden habersiz olan Bayezıt’ın Huricihan’la mutluluğu uzun sürmeyecektir.

Boşanmaya kararlı olan Mihrimah, Hürrem’e bir teklifte bulunur. Bu teklifi öğrenen Rüstem, azlini isteyerek herkesi şok eder.

ŞEHZADE MUSTAFA KİMDİR?
Mahidevran Sultan Kanuni’yle tahta çıkmadan önce Manis a valisi olarak görev yapmaktayken evlendi. Şehzade Mustafa, 1515 yılında babası Kanuni’nin Manisa Sancakbeyliği sırasında doğdu.

Mustafa çok iyi eğitilmiş bir şehzade, çok cesur ve başarılı bir askerdi de aynı  zamanda. Halk ve asker nezlinde de çok sevilirdi.Kanuni Sultan Süleyman, yaşı ilerleyince oğullarından hangisinin tahta çıkacağı yönünde bir çekişme başladı.

Hürrem Sultan, Kanuni’nin ilk oğlu Şehzade Mustafa’yı devre dışı bırakıp kendi oğ ullarından birini tahta çıkarmak için bir strateji izlemeye başlamıştı. Bu arada Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultan’ı Rüstem Paşa ile evlendirdi. Daha sonra veziriazamlığa yükselecek olan Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa’nın bertaraf edilerek y  Hürrem Sultan’ın oğullarından birisini veliaht tayin ettirmesinde en büyük yardımcısı olacaktı.

Her ne kadar hemen herkes Şehzade Mustafa`nın Kanuni sonrasında tahta geçmesinin uygun olduğunu düşünse de, Hürrem ve Rüstem Paşa Şehzade Mustafa`ya karşı müthiş bir kin duyuyorlardı.Damat İbrahim Paşa’nın bir de Şehzade Mustafa’yı desteklemesi belki de ona en büyük düşmanını kazandırmıştı. Hürrem Sultan’ı. Hürrem Sultan bütün gücü ile Paşa’nın aleyhinde çalışıyordu.

Paşa’nın Hatice Sultan ile ilgilenmediği, bazı cinayetleri gizlediği, hediye gönderilen Kuranı Kerimleri kabul etmediği, gizli hristiyan olduğu, devletin parasını müsrifçe harcadığı söylentilerine artık Kanuni de inanmaya başlamış ve eski dostu ile ayrılmanın vakti geldiğini düşünerek onu öldürtmeye karar vermişti.1536’nın Mart ayında iftar için saraya çağrılan İbrahim Paşa, iftardan sonra bir odaya çağrılarak, daha sonra Şehzade Mustafa’yı da boğdurtmakta kullanılacak sağır ve dilsiz cellatlar tarafından boğduruldu.

İmparatorluğun büyük başarılar elde ettiği bu dönemde bir yandan da taht kavgaları için için devam etmekteydi. Ordu, ulema ve meşayih Şehzade Mustafa`nın sultanlığının uygun olduğunu düşünüyordu.Veliahtlık meselesi ile ilgili dedikodular yapılmaya başlayınca, Kanuni yanındakilerin de teşviki ile Şehzade Mustafa’yı saltanat merkezine daha yakın olan Manisa sancakbeyliğinden alarak yerine Şehzade Mehmet tayin etti.

Manisa sancakbeyliği, padişah`ın vefatı durumunda yerine geçecek şehzadeye ayrılan bir yer olarak bilinmekteydi. Burada sancakbeyliği görevini yürüten Şehzade Mustafa bir zaman sonra Amasya`ya kaydırıldı.

Gelenek olduğu üzere annesi Mahidevran Sultan da oğluyla birlikte Amasya’ya gitti.

Manisa’ya ise, Kanuni’nin Hürrem’den olma ve Şehzade Mustafa`dan altı yaş küçük oğlu Şehzade Mehmet getirildi. Bunun anlamı, Hürrem’in oğullarından birinin sultan olması için yoğun bir çaba gösterildiği ve Kanuni’nin de bu etkiye direnemediğiydi.

Tüm bunlar gerçekleşirken beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. Kanuni’nin Şehzade Mustafa’ya tercih ettiği Şehzade Mehmet, henüz 22 yaşında iken vefat etti.Şehzade Mehmet’in vefatından sonra Şehzade Mustafa bir kez daha öne çıksa da, Manisa Sancakbeyliğine bu kez yine Hürrem’in oğlu olan Şehzade Selim getirildi. Bu durum, Hürrem’in kendi oğullarından birisini sultan yapmak konusundaki ihtirasını ve gayretini göstermekteydi.Saraydaki entrikalar bitmek bilmiyordu. Art arda yapılan iftiralar yavaş yavaş padişahın şahzadeye karşı olumsuz bir fikre kapılmasını sağlayacaktı. Bunda, Sadrazam Rüstem Paşa’nın etkisi büyüktü.Rüstem Paşa, gizlice şehzadenin mührünü kazıttı. Şehzade Mustafa’nın ağzıyla İran Şahı Tahmasb’a bir mektup yazdı. Şahın cevaben yazmış olduğu mektubu da ele geçirdi. Gerektiğinde bu sahte mektupları padişaha gösterecek ve şehzadenin sonunu hazırlayacaktı.

1552 yılında Rüstem Paşa Doğu Seferi’ne gidecek ordunun başına getirildi. Rüstem Paşa, sefer sırasında Anadolu’da herkesin Şehzade Mustafa’yı desteklediğini gördü. Askerler arasında da, artık 60 yaşına gelmiş olan Kanuni’nin kocadığı, zaten son on yıldır ordunun başında sefere bile çıkmadığı, yerini bu işi gerçekten hak eden Mustafa’ya bırakması yönünde dedikodular yayılmaya başladı.

Rüstem Paşa, bir adamını İstanbul’a göndererek meydana gelen olayları ayrıntısıyla Kanuni’ye iletti. Bu arada daha önce Şah Tahmasb’a yazdığı sahte mektupları da Şehzade Mustafa’nın aleyhine delil olarak gönderdi. Rüstem Paşa, Kanuni’yi tamamen oğluna düşman etmişti. Özellikle “tahtı bırakması” yönündeki dedikoduları duyan Kanuni, iyice sinirlenmiş ve üzülmüştü.Kanuni Sultan Süleyman derhal Rüstem Paşa’yı geri çağırarak seferin ertesi yıl bizzat kendi idaresinde yapılacağını bildirdi. Ertesi yıl 1553′te İran Seferi’ne padişah kendi çıktı. Ordu, 5 Ekim 1553 yılında Konya Ereğlisi yakınındaki Aktepe denilen mevkide konakladı.

Padişahın yanında Şehzade Cihangir ve yolda orduya katılan Şehzade Selim bulunmaktaydı. Kendisine orduya katılması talimatı verilen Şahzade Mustafa, babasının kendisiyle ilgili düşüncelerinden habersiz, orduya katıldı. Kendisini çok seven ikinci vezir Kara Ahmed Paşa’nın ikazlarıyla bazı şeylerin ters gittiğini fark etti.

Akşama doğru babasının otağından kendisine doğru üzerinde kağıt bulunan bir ok atıldı. Kağıtta, babasının otağına kesinlikle gitmemesi, aksi halde babasının onu öldüreceği yazılıydı.

Şehzade Mustafa bunu Rüstem Paşa’nın kendisine karşı bir hilesi olarak düşündü. Hem otağa gitmemenin babasına karşı bir saygısızlık olacağını düşündü. Ayrıca Şehzade Mustafa, babasının kendisini öldürebilecek büyüklükte bir suç işlemediğini ve Rüstem Paşa dahil hiç kimsenin , babasının kendisine ölüm kararı verebilecek derecede etkileyebileceğine inanmıyodu.

Çadıra giren şehzadeye yedi dilsiz cellat saldırdı.

Şehzade Mustafa mücadele etmesine rağmen, cellatlar tarafından boğularak öldürüldü.

Şehzade Mustafa’nın ölümü ordu arasında derin bir üzüntü ve hoşnutsuzluk meydana getirdi. Şehzadenin başına gelenlerin sorumlusu olarak tepkiler Rüstem Paşa’ya yönelince, padişah ortamı yatıştırmak için Şehzade Mustafa’ya yakınlığı ile bilinen Kara Ahmed Paşa’yı veziriazamlığa getirdi.Şehzadenin cenazesi Bursa’ya gönderilerek İkinci Murad türbesine defnedildi.

Almanya'da Muhteşem Yüzyıl tartışması

MUHTEŞEM Yüzyıl dizisine Bavyera Hükümeti'nin ödül vermesine ilişkin tepkiler üzerine hükümetin uyum sorumlusu Martin Neumeyer yanıt verdi.

Neumeyer, "Osmanlı İmparatorluğu'nda bünyesindeki birçok halkın barış içerisinde yaşamasını mükemmel bir şekilde ekranlara taşıyan Timur Savcı bu ödülü hak etmiştir" dedi.

Bavyera Hükümeti'nin geçen hafta 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin yapımcısı Timur Savcı'ya bu yılın uyum ödülünü vereceği konusu tepkilere yol açtı. Bazı Türk Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri ödülün Bavyera'daki dernek veya kişi yerine, yapımcı Timur Savcı'ya verilmesini eleştirdi. Bavyera Hükümeti uyum temsilcisi Martin Neumeyer bu eleştirilere yanıt verdi. Neumeyer, şöyle dedi:

"Yaklaşık 50 ülkede beğeniyle izlenen bu harika dizi, özellikle birçok halkın Osmanlı idaresinde barış ve uyum içersinde yaşamasını mükemmel bir şekilde ekrana taşımıştır. Bu halkların beraberliğini mükemmel bir şekilde ekrana yansıtmayı başaran Timur Savcı bu ödülü fazlasıyla hak etmiştir. Bu bir jüri kararıdır."

MEHMET AYDIN'I DA ELEŞTİRMİŞLERDİ

Geçen yıl Bavyera uyum ödülünün hoşgörüsüzlüğe, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürüttükleri siyasi ve kültürel çalışmalarından dolayı Devlet eski Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Bavyera eyaletinin eski Başbakanı ve eski İçişleri Bakanı Günther Beckstein'a verildiğini anımsatan Martin Neumeyer, şöyle konuştu:

"O zaman da bizi eleştirmişlerdi. Bu tür ödül dağıtımlarında her zaman eleştiriler olur, bu doğaldır. Ama ödül verdiğimiz kişilerin bu ödüllere layık olup olmadıkları konusunda en küçük bir kuşkum yok."

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan sahne

Muhteşem Yüzyıl'ın 124. bölümünde Şehzade Mustafa'nın idamının ardından Yeniçeri'nin ve halkın isyanı Şehzade Mehmet'in de sonunu hazırladı.

Halk Şehzade Mustafa'nın katlinden Rüstem Paşa ile Hürrem Sultan'ı sorumlu tutarak isyan eder. Şehzade Mustafa'nın ardından oğlu Şehzade Mehmet'in tahta çıkarılmasını isteyenlerin sesi yükselince Hürrem Sultan söylentileri bir mektup yazarak Sultan Süleyman'a bildirir.Sultan Süleyman bunun üzerine Hadım Ağası İbrahim Paşa'yı Bursa'ya gönderir. Ona Şehzade Mehmet'i ve Şehzade Mustafa'nın haremini derhal Gemlik'teki saraya götürmesini ve bu arada Şehzade Mehmet ile ilgili hükmünü bildirir.

Hükme karşı çıkamayacaklarını bilen Mahidevran Sultan oğlunu toprağa verdikten sonra Mihrünnisa Sultan ve Şahzade Mehmet'i de alarak Hadım Ağası İbrahim Paşa'nın refakatinde Gemlik'e doğru yola çıkar.

Kaideler gereği en önde lalası ve İbrahim Paşa ile yolculuk etmesi gerektiği söylenen Şehzade Mehmet annesinden alınarak ayrı bir arabaya bindirilir. Yolda durdurulan araçtan neler olduğunu anlamak için dışarı çıkan Mihrünnisa Sultan oğlunun götürüldüğünü anlayarak gözyaşları içinde giden arabanın ardından koşar ama nafile... Şehzade Mehmet bir daha annesini göremeyecektir.

TARİHTE ŞEHZADE MEHMET'İN ÖLÜMÜ

1553 yılında boğularak öldürülen Şehzade Mustafa'nın ardından henüz 7 yaşında olan oğlu Şehzade Mehmet de ileride Sultan Süleyman'a bir intikam savaşı açma olasılığına karşı nizam-ı alem için öldürülür.

Şehzade Cihangir'le gecelerde

'Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın nikahlı eşi Mihrünnisa Hatun'u canlandıran Berrak Tüzünataç, önceki gece dizinin Cihangir'i Tolga Sarıtaş'la Beyoğlu'ndaydı.

Hayal Kahvesi'ne girecekleri sırada objektifleri fark eden ikili panikledi. Sarıtaş adımlarını yavaşlatıp başını öne eğerken, Tüzünataç hızlıca mekana girdi.

Muhteşem Yüzyıl 126. bölüm izle - Muhteşem Yüzyıl son bölüm izle -  Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm fragmanı izle Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid

YORUMLAR
619931
loading
loading
AdIDM
Tatil Rehberi
OtelCenneti.com
seyahatsever Otel Yorumları, otel fiyatları, tatil tavsiyeleri hizmetleri sunar.

Günlük Gazeteler

Günlük gazete manşetleri, haber siteleri tek bir yerde
Gazetekolay.com

Tüm haber siteleri yepyeni anlayışla tek bir sitede. Oku.net ile Gazete oku
rüya tabirleri islami
Türkiye'nin en iyi rüya tabirleri sözlüğü. Rüya tabirleri İslami arama motoru.
Teknoloji Haberleri
Teknoloji Haberleri

MaxiCep.Com
Güncel haberler ve Android, Windows Phone haber ile mobil içerikli forum.